موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور رده

احکام و استفتائات اصناف و بازار

ضمانت سود انتظاری

در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر…

شرط خرید کالا توسط مشتری در سلف

آیا در قرارداد سلف، خریدار می تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟

زیاده به نفع شخص ثالث

در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟

جریمه در قرض

مقدمه استفتاء مورد نظر در دسترس نمی باشد. شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید. فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) شماره استفتاء:…

جریمه در قانون جدید

خیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید. در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه…

جریمه تخلف از قرار داد

بانک تسهیلات فروش اقساطی را به مشتری پرداخت می‌کند و به او وکالت می‌دهد تا برای بانک کالایی را بخرد و از طرف بانک به خودش با قیمتی که اعلام می شود و با مدت زمان معلوم به خودش بفروشد. حال سوال این است که:اگر مشتری به این وکالت عمل نکرد(یا کلا آن را مصرف نکرد و یا در امور دیگر…

بیع منافع

بعضی از فقها بیع منافع و حقوق و خدمت را جایز دانسته‌اند. از نظر حضرتعالی آیا بیع شامل چنین چیزهایی می‌گردد و اگر بیع آنها صحیح نباشد آیا معاوضه آنها در قالب صلح صحیح است؟

بیع العینه

حکم بیع العینه ای که در بیع اول، بیع دوم شرط شود چیست؟ آیا بیع کالی به کالی باطل است؟ در مواردی که بیع باطل می‌شود، اگر طرفین به همان معامله اول راضی باشند چه حکمی دارد؟

اشتغال در بانک

آیا کار کردن در بانک جایز است مزدی که دریافت می شود چه حکمی دارد؟