موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

احتمال عدم عمل به وکالت

در تسهیلات فروش اقساطی بانک به این صورت عمل می‌کند که مشتری را وکیل می‌کند تا با تسهیلات اعطایی کالایی را برای بانک بخرد و از طرف بانک به خودش به قیمتی که توافق می‌کنند با مدت زمان معین بفروشد حال سوال این است اگر کارمند بانک احتمال ‌دهد که مشتری تسهیلات را در محل خود مصرف نخواهد کرد در این صورت چه وظیفه‌ای دارد آیا می‌تواند تسهیلات را پرداخت کند؟

اگر از قراین یقین کند که در جای خود مصرف نخواهد کرد چه وظیفه ای دارد؟

برای این استفتا مقدمه دردسترس نمی باشد

شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.

فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)

Emam

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

Khamenei

محضر مبارک مقام معظم رهبری مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله خامنه ای دام ظله العالی

سلام علیکم

در تسهیلات فروش اقساطی بانک به این صورت عمل می‌کند که مشتری را وکیل می‌کند تا با تسهیلات اعطایی کالایی را برای بانک بخرد و از طرف بانک به خودش به قیمتی که توافق می‌کنند با مدت زمان معین بفروشد حال سوال این است اگر کارمند بانک احتمال ‌دهد که مشتری تسهیلات را در محل خود مصرف نخواهد کرد در این صورت چه وظیفه‌ای دارد آیا می‌تواند تسهیلات را پرداخت کند؟

اگر از قراین یقین کند که در جای خود مصرف نخواهد کرد چه وظیفه ای دارد؟

بسمه تعالی

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

ملاک در اینگونه امور قوانین و مقررات مربوطه مى‌باشد و وظیفه کارمند عمل بر طبق مقررات مى باشد، هرچند اگر مشترى بر طبق مقررات اقدام ننماید، ضامن مى‌باشد ولى گناهى متوجه کارمند نمى‌باشد ولى وظیفه کارمند ـ با وجود شرایط امر به معروف و نهى از منکر ـ امر و نهی زبانی است و غیر از آن وظیفه‌ای ندارد.

موفق و مؤید باشید

فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)

Ardabili

بسمه تعالی

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله موسوی اردبیلی دام ظله العالی سلام علیکم در تسهیلات فروش اقساطی بانک به این صورت عمل می‌کند که مشتری را وکیل می‌کند تا با تسهیلات اعطایی کالایی را برای بانک بخرد و از طرف بانک به خودش به قیمتی که توافق می‌کنند با مدت زمان معین بفروشد حال سوال این است اگر کارمند بانک احتمال ‌دهد که مشتری تسهیلات را در محل خود مصرف نخواهد کرد در این صورت چه وظیفه‌ای دارد آیا می‌تواند تسهیلات را پرداخت کند؟ اگر از قراین یقین کند که در جای خود مصرف نخواهد کرد چه وظیفه ای دارد؟

 

بسمه تعالی

کارمند بانک موظف بر طبق وظیفه محوله از طرف بانک و حسب مقررات عمل کند و احتمال و یا قطع او به عدم عمل مشتری به تعهدات موجب نمی شود که کارمند وظیفه خود را که بستن قرار داد است انجام ندهد البته اگر مقررات بانک در چنین موردی وظیفه خاصی در نظر گرفته باشد کارمند باید طبق آن عمل کند.

فتوای آیت الله روحانی(دامت برکاته)

Rohani

بسمه تعالی

ظاهر سوال این است که تسهیلات اعطایی با اختیار مشتری است اگر شک کند حمل فعل بر آن است و اگر یقین کند محل اشکال است.

فتوای آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)

javadi

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله طباطبایی حکیم(دامت برکاته)

Hakim

بسم الله الرحمن الرحیم وله الحمد

اسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

ج- صرف احتمال مانع از آن نیست و در صورت یقین می تواند مساله را به مدیر مافوق خود در میان بگذارد و به نظر او عمل نماید و اگر طرف مقابل با شرط مخالفت کرد فعل حرامی انجام داده است و مورد وکالت را انجام نداده است و در این صورت حق واقعی بانک استرداد خود مقدار تسهیلاتی است که به مشتری پرداخت نموده است نه اضافه.

فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)

Sobhani

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)

Sistani

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله حسینی شاهرودی(دامت برکاته)

Mohamad hashemi

در تسهیلات فروش اقساطی بانک به این صورت عمل می‌کند که مشتری را وکیل می‌کند تا با تسهیلات اعطایی کالایی را برای بانک بخرد و از طرف بانک به خودش به قیمتی که توافق می‌کنند با مدت زمان معین بفروشد حال سوال این است اگر کارمند بانک احتمال ‌دهد که مشتری تسهیلات را در محل خود مصرف نخواهد کرد در این صورت چه وظیفه‌ای دارد آیا می‌تواند تسهیلات را پرداخت کند؟
اگر از قراین یقین کند که در جای خود مصرف نخواهد کرد چه وظیفه ای دارد؟

بسمه تعالی
۱- خیر
۲- همان

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)

Shobeiri

در فرض شک تفحص لازم نیست و حمل بر صحت می شود. و در فرض یقین هم بر اساس ضوابط بانک عمل کند.

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)

Safi

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)

Alavi gorgani

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله علوی گرگانی دام ظله العالی سلام علیکم در تسهیلات فروش اقساطی بانک به این صورت عمل می‌کند که مشتری را وکیل می‌کند تا با تسهیلات اعطایی کالایی را برای بانک بخرد و از طرف بانک به خودش به قیمتی که توافق می‌کنند با مدت زمان معین بفروشد حال سوال این است اگر کارمند بانک احتمال ‌دهد که مشتری تسهیلات را در محل خود مصرف نخواهد کرد در این صورت چه وظیفه‌ای دارد آیا می‌تواند تسهیلات را پرداخت کند؟ اگر از قراین یقین کند که در جای خود مصرف نخواهد کرد چه وظیفه ای دارد؟ سایه تان مستدام باد

 

بسمه تعالی
اگر احتمال دهد که مشتری ان را درست مصرف نمیکند وظیفه ای ندارد مگر انکه حکم شرعی را تذکر دهد و اما اگر یقین دارد که مشتری به مورد وکالت عمل نمیکند و قانون هم به او اجازه میدهد که از اعطای وام خودداری کند باید از اعطای وام خودداری کند.

فتوای آیت الله محقق کابلی(دامت برکاته)

kaboli

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و تشکر از مکاتبه ی شما معظم له به سؤال شما به صورت زیر پاسخ گفته است:

بسمه تعالی

اگر مسئول بانک بداند که مشتری به وظیفه خود عمل نمی کند نباید او را وکیل در خرید کالا برای بانک قرار دهد.

همیشه در پناه خداوند مؤید باشید

فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)

Gerami

بسمه تعالی

صرف احتمال باعث ابطال قرار نمی شود ، حمل بر صحت می شود .

والسلام

فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)

mazaheri

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)

Makarem

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)

noori

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

وحید خراسانی مراجع تقلید

فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)

Mahmod hashemi

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

شرح کارشناسی

برای این موضوع شرح کارشناسی در دسترس نمی باشد

 =لینک کوتاه مطلب

سایر احکام و استفتائات

ضمانت سود انتظاری

در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر…

شرط خرید کالا توسط مشتری در سلف

آیا در قرارداد سلف، خریدار می تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟

زیاده به نفع شخص ثالث

در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟
۱ از ۲۸