موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

جریمه در قانون جدید

خیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید. در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است. ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند. با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند

مقدمه استفتاء مورد نظر در دسترس نمی باشد.

شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.

فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)

Emam

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

Khamenei

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)

Ardabili

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله روحانی(دامت برکاته)

Rohani

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)

javadi

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله طباطبایی حکیم(دامت برکاته)

Hakim

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)

Sobhani

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)

Sistani

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله حسینی شاهرودی(دامت برکاته)

Mohamad hashemi

مستحضر هستید که اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید.

در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است.

ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند.

با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند.

شماره استفتاء: ۹۴۲۱۰۱

بسمه تعالی

گرفتن جریمه دیرکرد پرداخت بصورت قرارداد صلح یاد شده نیز شرعیت ندارد و جائز نیست.

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)

Shobeiri

سوال شماره ۱۵۵۴۹ – تاریخ پرسش ۱۳۹۴/۲/۳۰ ۱۷:۰۱:۱۷

 

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله العالی سلام علیکم مستحضر هستید که اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید. در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است. ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند. با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند. از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم

پاسخ کارشناسان – تاریخ پاسخگوئی ۱۳۹۴/۳/۱ ۰۵:۲۳:۰۰

 

در وامهای با تسهیلات که ضمن عقود شرعیه – غیر از عقد قرض- پرداخت می شود اشکال ندارد

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)

Safi

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)

Alavi gorgani

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی دام ظله العالی سلام علیکم مستحضر هستید که اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید. در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است. ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند. با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند. از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم

پاسخ به استفتای شما :

 

بسمه تعالی

این موضوع در قالب استفتاء مفصلی از طرف مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به دفتر ارسال شده است و در حال بررسی است و پس از بررسی کامل جواب داده خواهد شد.

فتوای آیت الله محقق کابلی(دامت برکاته)

kaboli

ا سلام و تشکر از مکاتبه ی شما معظم له به سؤال شما به صورت زیر پاسخ گفته است:
بسمه تعالی
یکی از راه های شرعی این مسئله این است که هر مقدار ارزش پول از ناحیه تاخیر بوجود آمده است گیرنده وام باید جبران کند.
همیشه در پناه خداوند مؤید باشید:
محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی دام ظله العالی
سلام علیکم
مستحضر هستید که اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید.
در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است.
ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند.
با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند.
از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم

فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)

Gerami

حضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی گرامی دام ظله العالی سلام علیکم مستحضر هستید که اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید. در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است. ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند. با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند. از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم

 

بسمه تعالی

۱- به نظر حقیر برعهده گرفتن مشتری مبلغی معادل وجه التزام معینی به نفع متعهد معنایش شرط نفعی برای متعهد ( بانک مثلاً ) می باشد و مصداق «یجّر نفعا» می باشد چون بدیهی است که بر عهده گرفتن مشتری ، در برابر تسهیلات یا تعهد تسهیلات می باشد . ۲- به نظر حقیر همانطور که در جزوه ربا و حیل شرعیه توضیح داده ام همان حیل متعارف که از قدیم مرسوم بوده صحیح است و همینطور به نظر حقیر فروش پول به پول ، کم یا زیاد ، نقد یا نسیه صحیح و بلا اشکال است گرچه برخی از جمله مرحوم امام قدس سرّه پس از تبعید به نجف اشکال می کردند . ملاک ربا در این حیل و حتی فروش پول وجود ندارد .

والسلام

فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)

mazaheri

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)

Makarem

خیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید. در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است. ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند. با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)

noori

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

وحید خراسانی مراجع تقلید

فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)

Mahmod hashemi

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

شرح کارشناسی

شرح کارشناسی استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

 =لینک کوتاه مطلب

سایر احکام و استفتائات

ضمانت سود انتظاری

در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر…

شرط خرید کالا توسط مشتری در سلف

آیا در قرارداد سلف، خریدار می تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟

زیاده به نفع شخص ثالث

در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟
۱ از ۲۸