موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

ضمانت سود انتظاری

در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که:
شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر نباشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌شود سود مورد انتظار بانک را از جیب خود تبرعاً به بانک صلح نماید
آیا چنین شرطی در قرارداد مشارکت و در ضمن عقد خارج لازم صحیح بوده و وفای به آن لازم است؟

مقدمه استفتاء مورد نظر در دسترس نمی باشد.

شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.

فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)

Emam

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

Khamenei

شماره استفتاء: ۵۴۴۲۷۵
بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
عملیات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است.
موفق و مؤید باشید
محضر مبارک مقام معظم رهبری مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دام ظله العالی سلام علیکم
در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که:
شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر نباشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌شود سود مورد انتظار بانک را از جیب خود تبرعاً به بانک صلح نماید
آیا چنین شرطی در قرارداد مشارکت و در ضمن عقد خارج لازم صحیح بوده و وفای به آن لازم است؟
از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم

فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)

Ardabili

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی دام ظله العالی سلام علیکم در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر نباشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌شود سود مورد انتظار بانک را از جیب خود تبرعاً به بانک صلح نماید آیا چنین شرطی در قرارداد مشارکت و در ضمن عقد خارج لازم صحیح بوده و وفای به آن لازم است؟ از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم

فتوای آیت الله روحانی(دامت برکاته)

Rohani

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)

javadi

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله طباطبایی حکیم(دامت برکاته)

Hakim

فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)

Sobhani

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)

Sistani

بسمه تعالى

اگر با شرط باشد اشکال ندارد.

موفق باشید

دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی سیستانى – بخش استفتائات

کد استفتاء: ۳۳۴۲۵۱

موضوع: شرط ضمن عقد در شرکت

—————————

پرسش: محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله العالی

سلام علیکم

در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که:

شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر نباشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌شود سود مورد انتظار بانک را از جیب خود تبرعاً به بانک صلح نماید

آیا چنین شرطی در قرارداد مشارکت و در ضمن عقد خارج لازم صحیح بوده و وفای به آن لازم است؟

از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم

فتوای آیت الله حسینی شاهرودی(دامت برکاته)

Mohamad hashemi

در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که:
شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر نباشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌شود سود مورد انتظار بانک را از جیب خود تبرعاً به بانک صلح نماید
آیا چنین شرطی در قرارداد مشارکت و در ضمن عقد خارج لازم صحیح بوده و وفای به آن لازم است؟
شماره استفتاء: ۹۴۲۷۴۵
بسمه تعالی
خیر.
بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)

Shobeiri

سلام علیکم

سوال شماره ۱۵۹۰۱

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله العالی سلام علیکم در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر نباشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌شود سود مورد انتظار بانک را از جیب خود تبرعاً به بانک صلح نماید آیا چنین شرطی در قرارداد مشارکت و در ضمن عقد خارج لازم صحیح بوده و وفای به آن لازم است؟ از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم

پاسخ کارشناسان

اگر حیله ربا نباشد جایز است

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)

Safi

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)

Alavi gorgani

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی دام ظله العالی سلام علیکم در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر نباشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌شود سود مورد انتظار بانک را از جیب خود تبرعاً به بانک صلح نماید آیا چنین شرطی در قرارداد مشارکت و در ضمن عقد خارج لازم صحیح بوده و وفای به آن لازم است؟ از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم
پاسخ به استفتای شما :

بسمه تعالی
قراردادن چنین شرطی در فرض عدم تحقق سود غیر شرعی می باشد و وفای به آن الزامی نیست

فتوای آیت الله محقق کابلی(دامت برکاته)

kaboli

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و تشکر از مکاتبه ی شما معظم له به سؤال شما به صورت زیر پاسخ گفته است:

بسمه تعالی

اگر در عقد لازم چنین مصالحه انجام شود وفاء به آن لازم است.

همیشه در پناه خداوند مؤید باشید:

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی دام ظله العالی

سلام علیکم

در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که:

شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر نباشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌شود سود مورد انتظار بانک را از جیب خود تبرعاً به بانک صلح نماید

آیا چنین شرطی در قرارداد مشارکت و در ضمن عقد خارج لازم صحیح بوده و وفای به آن لازم است؟

از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم

فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)

Gerami

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی گرامی دام ظله العالی سلام علیکم در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر نباشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌شود سود مورد انتظار بانک را از جیب خود تبرعاً به بانک صلح نماید آیا چنین شرطی در قرارداد مشارکت و در ضمن عقد خارج لازم صحیح بوده و وفای به آن لازم است؟ از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم

 

بسمه تعالی

صحیح است.

والسلام

فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)

mazaheri

متن سوال شماره:۳۲۶۶۶

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی مظاهری دام ظله العالی سلام علیکم در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر نباشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌شود سود مورد انتظار بانک را از جیب خود تبرعاً به بانک صلح نماید و به عبارت دیگر عدم النفعی که صورت گرفته را از جیب خود پرداخت نماید آیا چنین شرطی در قرارداد مشارکت و در ضمن عقد خارج لازم صحیح بوده و وفای به آن لازم است؟ و آیا این شرط مخالف با ذات عقد شرکت است یا نه؟ از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم

پاسخ سوال شماره:۳۲۶۶۶

بسمه تعالی

قرارداد باید طبق یکی از عقود شرعی باشد و طبق آن عمل گردد و آنچه شما نوشته‌اید، نوعی حیلۀ شرعی است و از نظر ما حیله‌های شرعی جایز نیست.

حسین المظاهری

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)

Makarem

بسم الله الرحمن الرحیم

کد رهگیری: ۹۴۰۳۱۰۰۱۲۲

:: با اهداء سلام و تحیت؛

پاسخ:

انجام این کار اشکالی ندارد و چنانچه در ضمن عقد شرط شود لازم است عمل شود.

 

کاربر گرامی لطفا جهت تایید دریافت این نامه کلیک کنید.

همیشه موفق باشید

دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی / بخش استفتائات

 

با توجه به اهمیت و حساسیت سوالات کاربران محترم، خواهشمند است فقط از طریق بخش ارسال سوالات سایت اقدام فرمایید و از پاسخ به این ایمیل خودداری فرمایید.

پاسخگویی آنلاین به سوالات شرعی، اعتقادی و …

 

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله العالی سلام علیکم در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر نباشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌شود سود مورد انتظار بانک را از جیب خود تبرعاً به بانک صلح نماید آیا چنین شرطی در قرارداد مشارکت و در ضمن عقد خارج لازم صحیح بوده و وفای به آن لازم است؟ از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)

noori

سوال شما با کد ۲۰۱۰۱ در سایت ثبت شده است.

 

سوال شما از دفتر: محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دام ظله العالی سلام علیکم در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر نباشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم ملتزم میشود سود مورد انتظار بانک را از جیب خود تبرعاً به بانک صلح نماید آیا چنین شرطی در قرارداد مشارکت و در ضمن عقد خارج لازم صحیح بوده و وفای به آن لازم است؟ از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستارم

جواب معظم له:

بسمه تعالی

سلام علیکم

اگر در ضمن عقد لازم شرط شود شریک ضرر را از مال خود بپردازد، شرط صحیح است و وفای به آن لازم است

فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

وحید خراسانی مراجع تقلید

فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)

Mahmod hashemi

کد رهگیری : ۵۳۸۹۸۳a79a

متن سوال : در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر نباشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌شود سود مورد انتظار بانک را از جیب خود تبرعاً به بانک صلح نماید. آیا چنین شرطی در قرارداد مشارکت و در ضمن عقد خارج لازم صحیح بوده و وفای به آن لازم است؟

پاسخ : شرط مزبور صحیح و وفای به آن لازم است.

شرح کارشناسی

شرح کارشناسی مرجع مورد نظر دردسترس نمی باشد.

https://tyb.ir/?p=28964 =لینک کوتاه مطلب

سایر احکام و استفتائات

ضمانت سود انتظاری

در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر…

شرط خرید کالا توسط مشتری در سلف

آیا در قرارداد سلف، خریدار می تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟

زیاده به نفع شخص ثالث

در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟
۱ از ۲۸