فرم ثبت‌نام در دوره آموزش کاربردی «احکام بانکداری بدون ربا» (ویژه کارمندان بانک‌ها)

  • تکمیل مواردی که با علامت * مشخص شده ضروری است.
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • قیمت: 1,000,000 ریال
    مبلغ ودیعه پس از پایان دوره در صورت حضور مرتب‌تان به حساب شما واریز خواهد شد.
  • درج شماره کارت بانکی جهت عودت مبلغ ودیعه ضروری است.