عنوان دسته

محتوای آموزشی فقه پول و بانک

ربا بدترین کسب‌ها و خطرناکترین بلای فردی و اجتماعی

در نگرش دین، جامعه‌ای که فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی خود را بر پایه ربا سامان دهد، به سوی نابودی گام بر می‌دارد، از رستگاری و شکوفایی واقعی باز می‌ماند و انواع آشفتگی‌ها، بی عدالتی‌ها و فسادگری‌‌ها در آن رواج می‌یابد، و توده‌های مردم از نعمت‌های گوارا و لذّت بخش زندگی محروم می‌شوند. پلیدترین شیوه کسب درآمد و تأمین زندگی، آن است که انسان‌ها از طریق درآمد حاصل از ربا، توان و رشد اقتصادی خود را افزایش دهند؛ از این رو به مؤمنان یادآور می‌شود که از…

ربای در تمدید مهلت بدهی (ربای جاهلی)

تعریف مقدار زيادي است كه براي تمديد مهلت بدهي و دين اخذ مي‌گردد. توضیح: اگر فردي از كسي به هر دليلي طلبي دارد( مثلا به خاطر قرض يا فروش قسطی مال يا مثلا دكتري به خاطر درمان از بيمار خود مبلغی طلب دارد) و بدهكار در سررسيد، امكان پرداخت بدهي را ندارد مهلت دادن به بدهکار، ثواب دارد و مورد تاكيد اسلام است. اما این تمديد مهلت بدهي به شرطی صحیح است که بابت این تمدید، زیاده‌ای اخذ نشود. و الا حرام بوده و ربای جاهل نامیده می‌شود. مثال: شخصي از…