موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

فصل ششم فقه بانک: شرح تسهیلات خرید دین

این فصل به صورت یک فایل پاورپوینت می‌باشد. شما پس از پرداخت مبلغ، می‌توانید آن را دانلود نمایید.