مرور برچسب

خلق پول

گزیده جلسۀ خلق پول ریال

استاد: دکتر بخشی مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان - مدیر مکتب اقتصادی اصفهان

خلق پول بانکی عامل بی ارزش شدن ریال و علت اصلی ربای بانکی در ایران️ دو سوال اقتصادی از علما ⁉️ 1- قرض بانکی با خلق پول و تورم همراه است، ولی قرض شخصی با انتقال قدرت خرید انجام میشود. 2- وام با خلق پول، یعنی دزدی از ارزش پول مردم و «اکل مال به باطل» فیلم کامل در گروه MataNevesht@ #گروه_معیشت_و_اقتصاد_متا و سایت: BinesheTamadoni.ir

خلق پول بدون پشتوانه

چطور بانک ها با خلق پول بدون پشتوانه باعث کاهش ارزش پول می شوند! این فیلم به اندازه یک دانشگاه به شما اطلاعات می دهد.