مرور برچسب

کلیپ

گناه رباخواری در بیان امام خمینی (ره)

اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته، باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی‌توانیم بگوییم که جمهوری ما «جمهوری اسلامی» است.

رباخواری بانکها و کلاهبردای آنها

رباخواری بانکها و کلاهبردای آنها رباخواری بانکها و کلاهبردای آنها رباخواری بانکها و کلاهبردای آنها رباخواری بانکها و کلاهبردای آنها رباخواری بانکها و کلاهبردای آنها رباخواری بانکها و کلاهبردای آنها

گزیده جلسۀ خلق پول ریال

استاد: دکتر بخشی مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان - مدیر مکتب اقتصادی اصفهان

خلق پول بانکی عامل بی ارزش شدن ریال و علت اصلی ربای بانکی در ایران️ دو سوال اقتصادی از علما ⁉️ 1- قرض بانکی با خلق پول و تورم همراه است، ولی قرض شخصی با انتقال قدرت خرید انجام میشود. 2- وام با خلق پول، یعنی دزدی از ارزش پول مردم و «اکل مال به باطل» فیلم کامل در گروه MataNevesht@ #گروه_معیشت_و_اقتصاد_متا و سایت: BinesheTamadoni.ir

خلق پول بدون پشتوانه

چطور بانک ها با خلق پول بدون پشتوانه باعث کاهش ارزش پول می شوند! این فیلم به اندازه یک دانشگاه به شما اطلاعات می دهد.