مرور برچسب

اضطرار

اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

حسین میر محمد صادقی

چکیده: هرچند اکراه و اضطرار با ماهیت مشترکی که دارند قرنها از عوامل رافع‌ مسئولیت شناخته شده‌اند اما در دهه‌های اخیر برخی از کشورها کوشیده‌اند که این دو را در حوزه قتل عمد از موارد عوامل رافع مسئولیت‌ خارج کنند.مقاله حاضر با بررسی اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه‌ کیفری بین المللی این دو را به عنوان عوامل رافع مسئولیت شناسایی‌ می‌کند اما در پایان با توجه به مخالفت‌های جهانی پیشنهاد می‌کند که در حوزه قتل عمد خصوصا در شرایطی که جنایت علیه یک گروه…

اضطرار در امور کیفری: موجهه یا رافع؟

علی اکبر ایزدی فرد؛ روح الله باقری

چکیده: اضطرار به حالت ناچاری، تنگنا و سختی گفته می‌شود که انسان را علی‌رغم میل باطنی و طیب نفس به انجام کاری وادار می‌سازد. در حقوق اسلام اضطرار هر چند که در ذیل حدیث معروف رفع آمده اما از عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود؛ چنان‌که اغلب حقوق‌دانان و برخی از فقها نیز چنین گفته‌اند.هر کدام از عوامل موجهه جرم یا رافع مسؤولیت کیفری دارای آثار فراوان فقهی و حقوقی؛ از جمله زوال رکن معنوی یا قانونی جرم، جواز یا عدم جواز توسل به دفاع مشروع، صدور قرار منع…

اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت

علی غلامی

چکیده: اضطرار، اجبار واکراه به عنوان سه عامل مخل قصد از ارکان اهلیت جزایی مطرح هستند که در بیان غالب حقوق دانان ذیل دو عنوان مورد بحث قرار می گیرد و اجبار و اکراه به عنوان یک عامل در کنار اضطرار مطرح می گردند. این نوع تفکیک مورد قبول مقننین پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و در مواد قانونی مربوط، اجبار و اکراه مترادف فرض شده و دارای حکم و شرایط واحددانسته شده است. به نظر می رسد این سه عامل، هر یک دارای تعریف و شرایط متفاوت بوده و اجبار و…

اضطرار (ضرورت)

دکتر محمد جعفر حبیب زاده

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

احکام اضطراری در فقه

بهنام قنبرپور

چکیده: خداوند منان برای تامین مصالح مسلمین و دفع مفسده از ایشان و برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی شریعتی آسان مقرر نموده است. احکام الهی که احیاءکننده و موجب تعالی روح انسان است گاهی در موقعیت های خاص برای راحتی مکلفین از اصل خود عدول کرده و شرایط جدیدی به خود می گیرد. یعنی آن جایی که ضرری وجود مسلمان و جامعه او را تهدید کند، احکام اولی و واقعی که ابتدائا ثابت به نظر می رسد با رعایت شرایطی خاص تغییر کرده و پس از آن «احکام اضطراری یا ثانوی» خوانده…