عنوان دسته

احکام و استفتائات معاملات رایج

کاهش ارزش پول

شخصى ده سال پیش مبلغى را به دیگرى قرض داده؛ آیا جایز است به عنوان تورم و كاهش ارزش پول، بیش از آن از او بگیرد؟ آیات عظام امام، تبریزى، سیستانى، فاضل، نورى و وحید خیر، جایز نیست بیشتر از مقدار قرض، از او دریافت كند. منبع: امام، استفتائات، ج 3، احكام مهريه، س 17 ؛ سيستانى،…